Posao za električare za rad na intsaliranju i puštanju u rad montažnih kapija i rolo vrata!